Projektkompasset

Velkommen til Projektkompasset

Projektkompasset er et selvevalueringsværktøj, der hjælper dig og din virksomhed med at få en pejling af dit projektteam’s (eller anden valgt grupperings) kompetencer indenfor Leadership og Management af projekter.

Evalueringen er bygget op omkring 22 grupper af spørgsmål, der berører væsentlige elementer af Leadership og Management af projekter udfra et team perspektiv. Besvarelsen tager ca. 20-25 minutter og afsluttes med at du får en rapport, som beskriver resultatet af din vurdering af dit projektteam’s kompetencer.

Rapporten:
- beregner og opstiller en score på 6 Leadership kompetencer og 6 Management kompetencer illustreret i et radar-diagram
- giver feedback til mulige indsatsområder, baseret på scoren.
- giver inspiration til teori og kurser som kan anvendes til at udvikle dine/jeres kompetencer
- lister dine konkrete svar, som evt. kan sammenholdes med dine kollegers.

Du går fremad ved at trykke på 'Videre' tasten, og du har ikke mulighed for at gå tilbage.
Alle besvarelser er fortrolige, men vi vil gerne gemme dine kontaktoplysninger, så vi kan tilbyde dig/din virksomhed at benchmarke din/jeres besvarelse(r) mod andre virksomheder.

 

Fornavn
Efternavn
Titel
Gruppe
Organisation
E-mail
 
 

Har du tidligere foretaget selvevalueringen, men mistet resultatet, så klik her

   
 © Peak Consulting Group & PS4, 2012